Gondozási Központ

Cím: 5464. Tiszainoka, Attila  út 15.

Telefon: 56/319-003

Vezető: Kupeczki Krisztina

Tevékenységek: bentlakás, házi segítség nyújtás, idősek klubja, falugondnoki szolgálat/Nagy János/ szociális étkeztetés, családsegítés.

Létszám: 28 fő gondozott

email: gondozastinoka@gmail.com