tiszainoka.hu Olvassa oldalunkat magyarul Browse this site in English

Hírektovább

Intézmények

5464 Tiszainoka, Kossuth út 2.
Tel.: 56/ 319-001
Fax.: 56/568-027
Polgármester: Szendreiné Kiss Erzsébet
Képviselő: Nagy János
Képviselő: R. Kiss Imre
Képviselő: Tóthné Futás Andrea
Képviselő: Vargáné Lovas Anita
Külsős bizottsági tag: Matastik Andrea
Külsős bizottsági tag: Horváth Csaba

Tiszainokai Napközis Óvoda
Felszabadulás út 24.
Tel.: Tel.: 56/318-486
Vezetú: Andrási Rita

Művelődési Ház és Könyvtár
Vezető: Varga Jan
5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 52.
Tel.: 56/ 568-083

Gondozási Központ tiszainokai telephelye (27 fős bentlakásos intézmény)
Felszabadulás út 15.
Tel.: 56/319-003
Vezető: Tóthné Szeleczki Melinda

Falugondnoki szolgálat
Nagy János

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
Egyed Tamásné Ildikó

E-Magyarország internet szolgáltatás.

Községi Konyha Tiszainoka
Kossuth út 4.
Tel:06/56-318-590
Élelmezés vezető: Tóthné Futás Andrea

Orvosi Rendelő
Tiszainoka, Kossuth u. 2.
Tel: 06/56-319-035.
Házi Orvos: Dr. Billo Gáder.

Védőnői szolgálat
Tiszainoka, Kossuth u. 2.
Védőnő: Vargáné Lovas Anita.