Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A 2013-2022-es évekhez hasonlóan a Gazdaságfejlesztési Minisztérium koordinálása mellett az állami
foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint az állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal)
megvalósításával „Nyári diákmunka 2023.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítunk.

A program 2023. június 15. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart. 2023. június 15. napjától
lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási hivatalnál. A
nunkaerőpiaci program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények
legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2023. július 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakra támogatást
igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és
azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat
fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb
napi 6 órás foglalkoztatás támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében
222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg
vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási
összeg arányosan csökken.

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási
hivatalnál munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk. A szükséges dokumentumok körével
kapcsolatban kollégáim készséggel állnak rendelkezésére. Figyelemmel az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a)
pont ac) alpontjára, a kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák szolgáltatást kérőként a lakó,- vagy
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes
okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése

miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt

  • a járási hivatalhoz befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő
    regisztrációja megtörténhessen.
    A támogatás kizárólag a járási hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához
    nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási
    dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.

Tekintettel arra, hogy a program megvalósítása, így a létszámfelvétel is kiemelt lakossági-, és sajtó-
érdeklődésre számíthat, így fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
követelményeinek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az
összeférhetetlenség szabályainak betartására.

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon kollégáinkhoz!


rendeletek és határozatok

A témában további anyagok letölthetők az ikonra kattintva!