2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény,
mely több pontban is érinti a gépjárműadóztatás kérdését.

  1. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett
    az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben
– az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása,
erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása
– az adóhatósági feladatokat továbbra is
Tiszainoka Község Önkormányzati Adóhatósága végzi.

Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is
az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:

Gépjárműadó beszedési számla: 69800085-15801065

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak
továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála
2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű
forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának,
tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről,
így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

  1. január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekrőlkizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság.Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.

Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu  /

Török István
jegyző