A pályázati kiírás és anyag letölthető itt:

rendeletek és határozatok