Tiszainoka Község Önkormányzatának hivatalos honlapja

Intézményeink

Read More

Pályázatok, közbeszerzés

Read More

Letölthető dokumentumok

Read More

Polgármesteri köszöntő

Tisztelettel üdvözlöm községünk honlapjának látogatóját!

Szeretném röviden bemutatni az általam és általunk rendkívül szeretett kis községünket.

Tiszainoka község a Tiszazug gyöngyszeme, Szolnok és Kecskemét között helyezkedik el.
Megközelíthető a 44-es , valamint a 442-es főútról elágazó 4633-as közútról.
Településünk a Tisza folyó bal partján  található , a tiszazugi kistérség legkisebb községe vagyunk.
Lakosságunk 400 fő. Környezetünkben található a tiszakürti arborétum,
a cserkeszőlői  gyógy és termál fürdő. A folyó túloldalán Tiszakécske város helyezkedik el.
Községünk a csendes, nyugodt kikapcsolódásra vágyók legjobb választása.  
A falu lakossága rendkívül vendég szerető, minden idelátogatót szeretettel fogadnak,
családias, békés hangulat uralkodik településünkön. A közösség összetartó ereje  nagy,
így aki egyszer ellátogat hozzánk, azt a szíve mindíg vissza fogja húzni.
Várunk mindenkit szeretettel!
Minden önkormányzati hír, program és aktualitás követhető a Facebook oldalunkon is >>>


Kiss Erzsébet Eliza polgármester

Aktuális

Program – és eseménynaptár

január 2022 időszak eseményei

hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
2021.12.27.2021.12.28.2021.12.29.2021.12.30.2021.12.31.2022.01.01.2022.01.02.
2022.01.03.2022.01.04.2022.01.05.2022.01.06.2022.01.07.2022.01.08.2022.01.09.
2022.01.10.2022.01.11.2022.01.12.2022.01.13.2022.01.14.2022.01.15.2022.01.16.
2022.01.17.2022.01.18.2022.01.19.2022.01.20.2022.01.21.2022.01.22.2022.01.23.
2022.01.24.2022.01.25.2022.01.26.2022.01.27.2022.01.28.2022.01.29.2022.01.30.
2022.01.31.2022.02.01.2022.02.02.2022.02.03.2022.02.04.2022.02.05.2022.02.06.

Krónika – legfrissebb szám

A Krónika aktuális száma:

Az újság folyó évi korábbi lapszámai
és az előző évfolyamok itt érhetők el >>>

Belső ellenőri pályázat

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2021. (IX. 29.) önkormányzati határozat és Tiszainoka község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2021. (IX. 24.) önkormányzati határozat melléklete

 

Pályázati felhívás

 

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének és Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a döntése alapján a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet

 

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat és az általa fenntartott intézményeknél, valamint Tiszainoka Község Önkormányzat az általa fenntartott intézményeknél a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére a 2022 – 2024. évekre

 

Pályázati feltételek:

 

 • A pályázaton azok a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, akiknek a belső ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó tagja, illetőleg munkavállalója megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglalt követelményeknek.
 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • A pályázó neve, adatai, elérhetősége.
 • Ha a pályázó gazdasági társaság, akkor kerüljön megnevezésre a belső ellenőrzést végző személy neve.
 • A pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatása,
 • A belső ellenőrzést végző személy szakmai önéletrajza, képesítést igazoló dokumentumainak másolata.
 • Az államháztartásért felelős miniszternek az Áht. 70. § (4) bekezdése szerinti engedélyének másolata, vagy az annak meglétéről kiadott igazolás.
 • Referenciák felsorolása az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok ismertetése.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • A belső ellenőrzési díj mértékének és a fizetési feltételeknek a meghatározása (pl.: …. Ft/revizori nap).

 

A pályázó feladatai:

 

 • a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása,
 • az önkormányzatok belső ellenőrzési munkatervének a végrehajtása
 • az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás

 

A megbízás időtartama: határozott idejű: 2022. január 1 – 2024. december 31. időtartamra szól.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 29. 12:00 óra

 

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első munkaterv szerinti testületi ülésen.

 

Szerződéskötés: a képviselő-testület döntését követő 30 napon belül.

 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2022. január 1.

 

A pályázatok benyújtásának helye: A pályázatokat Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.) címezve, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen, lehet benyújtani a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán, vagy e-mailben a jegyzo@cibakhaza.hu oldalon a pályázatot pdf fájl formátumban szkennelve.

 

A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat belső ellenőrzési feladatok ellátására 2022-2024-ig”.

 

Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12:00 óráig a megadott benyújtási módok valamelyikén Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalba beérkezett.

 

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Török István jegyző (06 56/477-001/104. mellék).

 

A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat eredményéről történő értesítés e-mail-ben vagy papír alapú levélben történik.

 

Cibakháza, 2021. szeptember 29.

 

 

Török István

     jegyző

 

A pályázati felhívás letölthető itt:

 

rendeletek és határozatok

2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA

2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény,
mely több pontban is érinti a gépjárműadóztatás kérdését.

 1. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett
  az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben
– az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása,
erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása
– az adóhatósági feladatokat továbbra is
Tiszainoka Község Önkormányzati Adóhatósága végzi.

Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is
az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:

Gépjárműadó beszedési számla: 69800085-15801065

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak
továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála
2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű
forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának,
tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről,
így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

 1. január 1-jét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekrőlkizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság.Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.

Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu  /

Török István
jegyző

Galéria