Képviselő testület létszáma:5 Fő
Tagjai:
Kiss Erzsébet Eliza polgármesterLovas Anita alpolgármester
Dr. Sinka Iván képviselőPfeffer Ferenc képviselő
Kupeczki Krisztina képviselő

Szociális és ügyrendi bizottság létszáma:5 Fő
Tagjai:
Dr. Sinka Iván elnökPfeffer Ferenc képviselő
Sinka Iván képviselőMatastik Andrea nem képviselő bizottsági tag
Kupeczki Krisztina képviselőLakatos Gusztávné nem képviselő bizottsági tag